Sinu privaatsus

Meie kodulehel (isekas.ee) kasutaja loomisega annate Te Zukker Disain OÜ-le (edaspidi nimetatud "meie" või "Zukker Disain") kasutusse alljärgneva Teie kohta käivast informatsioonist: eesnimi, perenimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

Zukker Disain OÜ kohustub tagama Teie privaatsuse, isikuandmete ning Teie poolt saadetud materjalide kaitse.

Olles registreerinud end meie kodulehel kasutajaks, nõustute Te järgnevate privaatsustingimustega:

 • Te nõustute, et Zukker Disain võib Teie avaldatud isikuandmeid kasutada andmetöötluses, tagamaks Teile teenuse osutamist.
 • Zukker Disain kasutab Teie poolt esitatud informatsiooni Teie tellimuste täitmise tagamiseks ning vajadusel Teiega ühenduse võtmiseks.
 • Zukker Disain kinnitab, et Teie isikut puudutavat informatsiooni ei anta ega müüda kolmandatele isikutele reklaami eesmärkidel ega muudel teenuse osutamisega mitteseonduvatel eesmärkidel.
 • Zukker Disain omab õigust saata Teid puudutavat informatsiooni, mille järgi on võimalik tuvastada Teie isikut, kolmandatele isikutele alljärgnevatel juhtudel:
  • Teie eelneval nõusolekul;
  • Teid puudutava informatsiooni edasiandmine on vajalik, Teie tellimuse tarnimise tagamiseks;
  • kui meil on kohustus vastata kohtuasutuse korraldusele, kohtukutsele või Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud riigiasutuste nõudmistele ja esildistele;
  • kui me tuvastame, et Teie toimingud meie internetileheküljel Zukker Disaini Kasutustingimusi.
 • Zukker Disain koduleheküljel asuv informatsioon on kaitstud Teie valitud parooliga, tagamaks Teie andmete privaatsuse ja turvalise kaitse.
 • Zukker Disainil on õigus käesolevat Privaatsusteavet muuta, teavitades Teid sellest e-kirja teel enne muudatuste jõustumist.