Kasutustingimused

1. Üldised müügitingimused

1.1 üldised müügitingimused kehtivad www.isekas.ee e-poe klientide (edaspidi Klient) ja isekas.ee omaniku Zukker Disain OÜ (edaspidi isekas.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 üldised tingimused on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3 Lisaks käesolevatele üldistele tingimustele reguleerib Kliendi ja isekas.ee vahelisi suhteid ka isekas.ee hinnakiri.
1.4 isekas.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi teatud eesmärkidel ühepoolselt muuta (nt.tegevuse efektiivsus, konkurentsivõimelisus, kaupade sortimendi täiendamine, jne) Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel isekas.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.
1.5 isekas.ee ja Klient soovivad kaubelda isekas.ee internetilehekülje www.isekas.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. isekas.ee e-poes tellimuse vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on sellega nõus.

2. isekas.ee hinnakiri

2.1 isekas.ee e-poes müüdavate toodete hinnad on eurodes, hinnad ei sisalda postikulu.
2.2 isekas.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.
2.3 Täpsema informatsiooni kauba kohaletoimetamise kohta leiab Tarnetingimused alt.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1 Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil ta on klikkinud lingile "Lisa Ostukorvi", seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist või alustada tellimist.
3.2 Ostukorvis olevate toodete arvu, kogust ja toodete omadusi võib vaadata ja vajadusel muuta vajutades lingile "Vaata Ostukorvi"
3.3 Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient lingile "Vormista Tellimus", kus uus Klient peab sisestama küsitud andmed, et saaksime Kliendiga vajadusel ühendust võtta ja väljastada arve.
3.4 Kui Klient soovib kaupa saada teisele aadressile kui tellimuses kirjas, tuleb sellekohane teade saata e-mailile info@isekas.ee
3.5 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja ka võimalikud lisakulutused. Tellimuse vormistamisel vajutage nupule "Edasi"
3.6 Olles üle kontrollinud andmete õigsuse, kinnitatakse tellimus vajutades nupule "Kinnita Tellimus"
3.7 Müügileping loetakse sõlmituks siis kui Klient on tasunud arve oma ostetud toodete eest Zukker Disain Oü arvelduskontole.
3.8 Täpsema informatsiooni tellimuse vormistamise kohta leiab Ostuabi alt.

4. Tellitud kauba eest tasumine

4.1 Toodete eest saate tasuda läbi interneti panga.
4.2 Muul kliendile sobival viisil (nt pangaautomaadis või makseautomaadis).
4.3 Tellimuse kinnitusena saadetakse automaatselt Kliendi poolt edastatud e-mailile teade. Arvet saab kontrollida ja vajadusel välja printida kodulehelt peale tellimuse kinnitamist avanevalt lehelt, kodulehelt vajutades e-mailile saadetud teatel olevale lingile või "Tellimuse informatsioon" lehelt. Arvele on märgitud Kliendi kontanktandmed, Kliendi poolt tellitud tooted koos andmete ja hindadega ning isekas.ee juriidilised andmed ja pangakonto number, kuhu arve eest tasuda.
4.4 Tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Klient ei ole arvel näidatud summat tasunud 24 tunni jooksul alates arve väljastamisest.
4.5 Kui Klient soovib pikemat maksetähtaega, tuleb sellekohane teade saata e-mailile info@isekas.ee

5. Kauba kohaletoimetamine

5.1 Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.8 ja eeldusel, et punkt 1.5 on täidetud, toimetatakse tooted hiljemalt 5 tööpäeva jooksul AS Eesti Posti vahendusel Kliendini, juhul kui ei ole tootel märgitud teist tarneaega (nt.tarneaeg 4 nädalat).
5.2 Peale kauba postitamist muudetakse isekas.ee kodulehel Kliendi tellimuse staatus Saadetuks. Staatuse muutuse kohta edastatakse sellekohane teade ka Kliendi e-mailile.
5.3 isekas.ee toimetab Kliendi poolt ostedud kauba Kliendile tasuta,kasutades riigisisest tähitud postipaki teenust. Kauba üleandmine toimub elukohajärgselt lähimas AS Eesti Post postiasutuses, kust saadetakse Kliendile kirjalik teatis kauba saabumise kohta. Tooted antakse AS Eesti Posti vahendusel Kliendile üle dokumendi alusel.
5.4 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Itella SmartPOST Oü ja AS Eesti Post ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.5 Enne kauba vastuvõtmist ja oma allkirja andmist soovitame üle vaadata toote pakendi. Nähtavate vigastuste korral soovitame kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades postiteate kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil pakend oli terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud). Palume Teil saata vigastatud pakendiga toote kohta sellekohane teade e-posti aadressile info@isekas.ee.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1 isekas.ee-l on õigus tühistada Kliendi tellimus juhul, kui arve eest ei ole tasutud 24 tunni jooksul.
6.2 Kliendil on õigus peale tellitud toodete arve tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, teatades sellest e-posti aadressile info@isekas.ee vastavasisulises avalduses. Avalduses palume ka märkida oma arve/tellimuse number. Raha tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole hiljemalt 30 tööpäeva jooksul peale avalduse esitamist.
6.3 Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on tal õigus see tagastada 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole hiljemalt 30 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest isekas.ee poolt ning peale Kliendi poolt vastavasisulise avalduse esitamist e-posti aadressile info@isekas.ee. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.
6.4 Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu. Uue vahetatud toote postitamise eest tasub isekas.ee ühekordselt postikulu, iga järgneva vahetuse eest tasub ostja.
6.5 isekas.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud.
6.6 Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud isekas.ee-st ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on isekas.ee-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1 Vastavalt Võlaõigusseadusele (VõS, 11.ptk.; paragrahv 218(2)) on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
7.2 Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Kui toodet on võimalik parandada, siis tarbijal asendamist nõuda ei ole võimalik. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VõS, 11.ptk., paragrahv 222(1)).
7.3 Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist saatma vastavasisulise teate esimesel võimalusel e-posti aadressile info@isekas.ee. Ilma mõjuvata põhjuseta nimetatud tähtajal ilmnenud defekti kohta mitte teatamise korral ei ole Kliendil õigus isekas.ee-lt nõuda toote parandamist ega vahetamist. Saadetav teade peab sisaldama arve koopiat, kliendi nime ja kontaktandmeid, kaebuse esitamise kuupäeva, isekas.ee-le esitatavat nõuet ja võimalusel fotosid.
7.4 isekas.ee ei vastuta:
- Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
- defekti eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
- toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1 isekas.ee vastutab Kliendi ees isekas.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2 Klient vastutab isekas.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
8.4 isekas.ee ei kompenseeri moraalse kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
8.5 isekas.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (isekas.ee-st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
8.6 isekas.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

9. Muud tingimused

9.1 isekas.ee kasutab informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. isekas.ee ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
9.2 isekas.ee jätab endale õiguse saata Kliendile aegajalt infot uute toodete, kamapaaniate ja soodspakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist isekas.ee andmebaasist.
9.3 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja isekas.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
9.4 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega on nii Kliendil kui ka isekas.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.